Brankári
Radoslav
Eliaš
Obrancovia
Timotej
Bľanda
Matúš
Ivanecký
Peter
Migaš
Šimon
Eliaš
Branislav
Hasara
Záložníci
Alžbeta
Ivanecká
Tadeáš
Krištof
Marko
Gdovin
Útočníci
Tobias
Jurko
Martin
Šinglar
Dávid
Talpaš
Ján
Hasara
Jakub
Mikita